Odbyło się pierwsze spotkanie z mieszkańcami

Odbyło się pierwsze spotkanie z mieszkańcami

W siedzibie Urzędu Miasta Zakopane, 9 grudnia, odbyło się spotkanie mieszkańców z autorami «Planu Ochrony Parku Kulturowego obszaru ulicy Krupówki» dotyczące I etapu realizacji opracowania.

Podczas spotkania przedstawiono autorów Planu, którymi są: mgr inż. arch. Jerzy Wowczak, dr Andrzej Siwek, dr inż. arch Urszula Forczek — Brataniec, mgr inż. arch. kraj. Paulina Nosalska, mgr inż. arch. kraj. Aleksandra Rykaczewska, mgr hist. Roman Marcinek, dr Zbigniew Moździerz, mgr inż. arch. Jerzy Chlebński i prof. nazw. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski.

Następnie dyskutowano na temat definicji krajobrazu, parku kulturowego, identyfikacji i analizy widokowej. Mieszkańcy zadawali ekspertom dużo pytań i zgłaszali swoje propozycje, w tym propozycję objęcia ochroną także Równi Krupowej.

Kolejne spotkanie odbędzie się w pierwszym kwartale przyszłego roku. O spotkaniu będziemy informować. 

(AP)