Krajobraz mojego miasta

Kampania społeczna «Krajobraz mojego miasta»

W grudniu 2016 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa zainaugurował kampanię społeczną «Krajobraz mojego miasta», której celem jest zwrócenie uwagi władz samorządowych, firm i instytucji oraz społeczeństwa na problem chaosu reklamowego i właściwego planowania przestrzeni miejskiej. Najważniejszym elementem kampanii jest film szkoleniowy pt.: «Krajobraz mojego miasta» przygotowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Idea powstała z inicjatywy prof. Magdaleny Gawin, Wiceminister Kultury, Generalnego Konserwatora Zabytków. 

Zarówno kampania, jak i materiał filmowy, poruszają wciąż aktualny problem, jakim jest wygląd polskich miast, miasteczek, a nawet wsi. Wielkoformatowe bilbordy kuszące promocjami w pobliskim hipermarkecie potrafią przysłonić nawet 1/3 budynku. Warto jednak pamiętać, że przysłaniają one nie tylko sam obiekt, ale i jego dziedzictwo, a także wartość historyczną, bowiem pod warstwą materiału często kryją się ozdobne detale świadczące o przeszłości regionu. Pasteloza elewacji otaczających zabytkowe obiekty rozprasza uwagę przechodniów i nie współgra np. z gotyckim stylem katedry znajdującej się w pobliżu. Film skupia się na możliwościach, jakie daje samorządom ustawa krajobrazowa w zakresie wprowadzania uchwał reklamowych. Pokazuje też liczne przykłady przemian, które zaszły w niektórych miastach w Polsce po wprowadzeniu regulacji dotyczących wielkości i ilości reklam, szyldów czy potykaczy.

W filmie oprócz szeregu rozwiązań dotyczących powierzchni reklamowych znaleźć można także wskazówki odnoszące się do małej architektury, rynków, miejsc handlowych, strefy sacrum, estetyki ulic oraz zieleni miejskiej. Przedstawione w materiale problemy oraz działania mogą stać się inspiracją do tego, jak dbać o dziedzictwo kulturowe i ład w przestrzeni publicznej. Film prezentuje wiele dobrych przykładów i rozwiązań, które warto wprowadzić w życie na zarządzanych przez samorządy terenach.

Zapraszamy do obejrzenia filmu: