Kolejny certyfikat wręczony

Kolejny certyfikat wręczony

26 lipca, w przedednie pierwszej rocznicy wprowadzenia Parku Kulturowego obszaru Ulicy Krupówki, Wiceburmistrz Miasta Zakopane Agnieszka Nowak-Gąsienica w imieniu Burmistrza Miasta Zakopane Leszka Doruli oraz Przewodniczącego Rady Miasta Grzegorza Jóźkiewicza, wręczyła kolejny Certyfikat dla lokalu dostosowanego do zasad Parku Kulturowego. Świadectwo dobrych praktyk otrzymał Sklep Jubilerski Złoto Srebro przy ul. Krupówki 3, należący do firmy «Jan Wais».

Certyfikat został wydany na podstawie zarządzenia nr 197/2016 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 26 września 2016 r.


Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za dawanie dobrego wzoru, a pozostałych przedsiębiorców zachęcamy do brania przykładu!

Przedsiębiorcy ubiegający się o Certyfikat Burmistrza Miasta Zakopane, świadczący o przystosowaniu się do zapisów uchwały, muszą spełnić następujące warunki:
1) Umieszczona na budynku reklama musi być legalna tzn., że właściciel posiada zaświadczenie, iż reklama została zgłoszona do Starostwa Powiatowego.
2) Projekt reklamy i jej umieszczenie musi być zgodne z zasadami Parku Kulturowego oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Przedsiębiorca przed dokonaniem zmiany reklamy i zgłoszeniem jej do Starostwa może wystąpić do biura Miejskiego Konserwatora Zabytków o zaopiniowanie projektu.

Aby otrzymać Certyfikat, przedsiębiorcy muszą dostosować się również do uchwały o Parku Kulturowym w kwestii handlu i prowadzenia robót budowlanych. 

Wraz z certyfikatem wręczana jest również naklejka do umieszczenia na witrynie lokalu.

Zainteresowanych certyfikatami prosimy o zgłoszenia do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków osobiście lub droga elektroniczną na adres park.kulturowy@zakopane.eu. Prosimy o zgłaszanie zdjęć obiektów wraz z dokumentami: pozwoleniami i zgłoszeniami ze Starostwa. 

Promujemy dobre przykłady w Parku Kulturowym obszaru ulicy Krupówki!

Zapraszamy do wspólnego tworzenia naszego Parku Kulturowego!