II Konsultacje społeczne

II Konsultacje społeczne

Burmistrz Miasta Zakopane serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu z wykonawcami planu ochrony parku kulturowego pod nazwą „Plan ochrony Parku Kulturowego obszaru ulicy Krupówki”, które odbędzie się 7 kwietnia 2017 r. o godz. 16.00 w sali obrad Urzędu Miasta Zakopane przy ul. Kościuszki 13.

Tematyka spotkania dotyczyć będzie drugiego etapu realizacji planu ochrony obejmującego: waloryzację i diagnozę trwających przemian oraz wytyczne do uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego obszaru ulicy Krupówki w Zakopanem, do projektowanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zakopane oraz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze objętym parkiem kulturowym.