Konferencja w ramach kampanii «Krajobraz mojego miasta»

Konferencja w ramach kampanii «Krajobraz mojego miasta»

Narodowy Instytut Dziedzictwa, Urząd Miasta Zakopane oraz Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków 22 listopada 2017 r. organizują dla przedstawicieli samorządów konferencję poświęconą gospodarowaniu przestrzenią publiczną z poszanowaniem kulturowego krajobrazu regionu. Konferencja jest częścią kampanii «Krajobraz mojego miasta».

Kampania społeczna «Krajobraz mojego miasta» prowadzona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego to projekt zachęcający do wprowadzania zmian w przestrzeni polskich miast, skierowany przede wszystkim do samorządów, ale i do społeczeństwa oraz profesjonalistów związanych z projektowaniem przestrzeni publicznej. Celem kampanii jest kształtowanie odpowiedzialnej i aktywnej postawy w dbałości o wspólną przestrzeń miejską.

Centralnym punktem kampanii jest film «Krajobraz mojego miasta», który diagnozuje najpowszechniejsze problemy polskich miast i pokazuje, jak sobie z nimi radzić, a więc jak efektywnie ograniczać reklamowy chaos, dbać o miejską zieleń, w tym zabytkową, jak chronić dziedzictwo oraz miejsca pamięci. Drugim ważnym nośnikiem idei kampanii jest film «Piękne, polskie, drewniane». W materiale filmowym zespół ekspertów, właściciele drewnianych obiektów i pasjonaci tego typu architektury pokazują, jak pielęgnując obiekty drewniane można ocalić je od zapomnienia. Fragmenty obu filmów będą prezentowane podczas konferencji.

Spotkanie otworzą wystąpienia: Leszka Doruli, Burmistrza Miasta Zakopane, dr hab. prof. IH PAN Magdaleny Gawin, Wiceminister Kultury, Generalnego Konserwatora Zabytków, Józefa Gawrona, I Wicewojewody Małopolski i prof. Małgorzaty Rozbickiej, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Oprócz projekcji filmów, w programie konferencji przewidziane są także następujące wystąpienia eksperckie:

  • prof. nzw. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski — Zasady i uwarunkowania ochrony krajobrazu kulturowego
  • dr Andrzej Siwek — Park Kulturowy — forma ochrony zabytków i narzędzie ochrony krajobrazu
  • dr Anna Fogel — Prawne Instrumenty ochrony krajobrazu
  • mgr Natalia Skiepko — Historyczny krajobraz Zakopanego a współczesne realia
  • mgr Piotr Manowiecki — Estetyka w transporcie
  • mgr inż. arch. Krzysztof Trebunia-Tutka — Nowe życie tradycji

***

Oba filmy, a także wiele innych praktycznych materiałów i informacji nt. kampanii oraz działań, jakie warto podejmować na rzecz krajobrazu znaleźć można na www.krajobrazmojegomiasta.pl.