Konferencja «Krajobraz mojego miasta»

Konferencja «Krajobraz mojego miasta»

22 listopada w Miejskiej Galerii Sztuki im. Władysława hr. Zamoyskiego odbyła się konferencja dla przedstawicieli lokalnych samorządów, przygotowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Urząd Miasta Zakopane. Konferencję otworzył Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik oraz Dyrektor narodowego Instytutu Dziedzictwa prof. Małgorzata Rozbicka. 

Konferencja poświęcona była gospodarowaniu przestrzenią publiczną z poszanowaniem kulturowego krajobrazu regionu, problemowi chaosu reklamowego, właściwemu planowaniu przestrzeni miejskiej oraz konieczności ochrony regionalnej, zabytkowej architektury drewnianej. 

Konferencja, prowadzona przez rzecznik NID-u Wiolettę Łabudę-Iwaniak, została zorganizowana w ramach kampanii «Krajobraz mojego miasta». 

Podczas spotkania odbyło się wręczenie odznaczeń Krzyża Zasługi dlaregionalistki Doroty Majerczyk oraz Medalu «Zasłużony kulturze Gloria Artis» dla artysty Marka Szali. Odznaczenia wręczył Wojewoda Małopolski, a gratulacje odznaczonym złożyli Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula wraz z Wiceburmistrz Agnieszką Nowak-Gąsienicą.

Następnie uczestnicy konferencji obejrzeli 3 odcinki filmu «Krajobraz Mojego Miasta» (dotyczące chaosu reklamowego, zieleni w mieście oraz estetyki ulicy) oraz fragment filmu «Piękne, polskie, drewniane». Po projekcji filmów głos zabrali prelegenci — specjaliści w dziedzinie gospodarowania przestrzenią publiczną i estetyki miasta.

Referat prof. Zbigniewa Myczkowskiego dotyczył zasad i uwarunkowań ochrony krajobrazu kulturowego. Dr Andrzej Siwek przedstawił koncepcję parku kulturowego jako formy ochrony zabytków i narzędzia ochrony krajobrazu. Mgr inż. arch. Krzysztof Trebunia-Tutka (jeden z ambasadorów kampanii) z punktu widzenia architekta i regionalisty opowiedział o nowym życiu tradycyjnego podhalańskiego budownictwa. Mgr Natalia Skiepko, miejski konserwator zabytków w Zakopanem, przedstawiła referat nt. historycznego krajobrazu Zakopanego w kontekście współczesnych realiów. Na zakończenie swój referat o estetyce w transporcie przedstawił mgr Piotr Manowiecki.

Kampania społeczna «Krajobraz mojego miasta» prowadzona przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego to projekt zachęcający do wprowadzania zmian w przestrzeni polskich miast, skierowany przede wszystkim do samorządów, ale i do społeczeństwa oraz profesjonalistów związanych z projektowaniem przestrzeni publicznej. Celem kampanii jest kształtowanie odpowiedzialnej i aktywnej postawy w dbałości o wspólną przestrzeń miejską.