Pierwszy Certyfikat

Pierwszy Certyfikat

Pierwszy Certyfikat dla obiektu dostosowanego do zasad Park Kulturowego 

Podczas XXV Sesji Rady Miasta Zakopane, Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula wraz z Przewodniczącym Rady Miasta Grzegorzem Jóźkiewiczem, uroczyście wręczyli pierwszy Certyfikat dla obiektu dostosowanego do zasad Parku Kulturowego obszaru Ulicy Krupówki. Certyfikat z numerem 1 otrzymał Salon «Mohito» Zakopane, ul. Krupówki 45, należący do firmy LPP S.A., który już w lipcu jako pierwszy został dostosowany do zasad panujących w Parku Kulturowym.

Certyfikat został wydany na podstawie zarządzenia nr 197/2016 Burmistrza Miasta Zakopane. Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za dawanie dobrego wzoru, a pozostałych przedsiębiorców zachęcamy do brania przykładu!

Przedsiębiorcy ubiegający się o Certyfikat Burmistrza Miasta Zakopane, świadczący o przystosowaniu się do zapisów uchwały, muszą spełnić następujące warunki:
1) Umieszczona na budynku reklama musi być legalna tzn., że właściciel posiada zaświadczenie, iż reklama została zgłoszona do Starostwa Powiatowego.
2) Projekt reklamy i jej umieszczenie musi być zgodne z zasadami Parku Kulturowego oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Przedsiębiorca przed dokonaniem zmiany reklamy i zgłoszeniem jej do Starostwa może wystąpić do biura Miejskiego Konserwatora Zabytków o zaopiniowanie projektu.

Aby otrzymać Certyfikat, przedsiębiorcy muszą dostosować się również do uchwały o Parku Kulturowym w kwestii handlu i prowadzenia robót budowlanych. 

Wraz z certyfikatem wręczana jest również naklejka do umieszczenia na witrynie lokalu.

Zainteresowanych certyfikatami prosimy o zgłoszenia do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków osobiście lub droga elektroniczną na adres park.kulturowy@zakopane.eu. Prosimy o zgłaszanie zdjęć obiektów wraz z dokumentami: pozwoleniami i zgłoszeniami ze Starostwa. 

Promujemy dobre przykłady w Parku Kulturowym obszaru ulicy Krupówki!
Zapraszamy do wspólnego tworzenia naszego Parku Kulturowego!