Konsultacje Społeczne

Konsultacje Społeczne

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących planu ochrony parku kulturowego

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących planu

ochrony parku kulturowego pod nazwą «Plan ochrony Paru Kulturowego

obszaru ulicy Krupówki», które odbędą się 9 grudnia 2016 r., o godz.

16:00 w sali obrad Urzędu Miasta Zakopane przy ul. Kościuszki 13.

Zakres konsultacji będzie dotyczył pierwszego etapu realizacji planu

ochrony, obejmujący: analizę zasobu krajobrazowego, analizę uwarunkowań

widokowo-kompozycyjnych zespołów wnętrz architektoniczno-krajobrazowych,

rozpoznanie historyczne obszaru oraz analizę szans i zagrożeń

występujących na terenie parku kulturowego.
Zapraszamy do udziału !