Certyfikaty Burmistrza Miasta Zakopane

Certyfikaty Burmistrza Miasta Zakopane

Przypominamy, że traw akcja "Certyfikaty Burmistrza Miasta Zakopane"

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli otrzymać certyfikat Burmistrza Miasta Zakopane o przystosowaniu się do zapisów uchwały, będę musieli spełnić następujące warunki:
1) Umieszczona na budynku reklama musi być legalna tzn., że właściciel posiada poświadczenie, iż reklama została zgłoszona do starostwa powiatowego
2) Projekt reklamy i jej umieszczenie musi być zgodne z zasadami parku kulturowego oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Przedsiębiorca przed dokonaniem zmiany reklamy i zgłoszeniem jej do starostwa może

wystąpić do biura Miejskiego Konserwatora Zabytków o zaopiniowanie projektu.
Aby otrzymać certyfikat Burmistrza Miasta Zakopane

przedsiębiorcy nie tylko będą musieć dostosować się do powyższych zapisów dotyczących reklam ale i również do handlu i do prowadzonych robót budowlanych. Wraz z certyfikatem wręczana będzie naklejka do  umieszczenia na witrynie lokalu.
Prosimy o zgłaszanie zdjęć obiektów wraz z dokumentami — pozwolenia, zgłoszenia ze starostwa.

 i Zainteresowanych certyfikatami prosimy o zgłoszenia do Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków osobiście lub droga elektroniczną na adres park.kulturowy@zakopane.eu
Lista przedsiębiorców, którzy otrzymali certyfikat wraz ze zdjęciem lokalu zostanie umieszczona na www.pkk.zakopane.eu www.facebook.com/parkkulturowykrupowki

Promujemy dobre przykłady w Parku Kulturowym obszaru ulicy Krupówki
Zapraszamy do wspólnego tworzenia naszego Parku Kulturowego!