1 lipca 2016

1 lipca 2016

Z dniem 1 lipca 2016 roku wchodzi w życie uchwała o Parku Kulturowym obszaru ulicy Krupówki. Od tego dnia…

Z dniem 1 lipca 2016 roku wchodzi w życie uchwała o Parku Kulturowym obszaru ulicy Krupówki. Od tego dnia zarządcy nieruchomości i użytkownicy obiektów położonych na terenie parku kulturowego będą musieli dostosować się do przepisów uchwały. Podkreślić też trzeba, że uchwała nie narusza ustaleń zawartych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze parku kulturowego.