Zabytki w obszarze Parku Kulturowego

Zabytki w obszarze Parku Kulturowego

Zabytki z terenu parku kulturowego obszaru ulicy Krupówki wpisane do rejestru zabytków oraz pozostałe zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków miasta Zakopane.

Zabytki z terenu parku kulturowego obszaru ulicy Krupówki wpisane do rejestru zabytków.


 1. Kościeliska, Kaplica Gąsienicy, mur., 1800, (rej. zab. A-41);
 2. Kościeliska, Stary cmentarz «Na Pęksowym Brzyzku» wraz z murem, bramą, drzewami i pomnikami, rej. zab. nr A-56 [A-1109/M];
 3. Kościeliska, Stary Kościółek p.w. św. Klemensa z kaplicą, dziedzińcem okalającym te budynki (d. cmentarzem przykościelnym), drzewami i ogrodzeniem, drew., 1847, rej. zab. A-41 [A-1111/M];
 4. Kościeliska, zabudowa wschodniej części ul. Kościeliskiej począwszy od Starego Cmentarza aż po zagrodę 78 włącznie; obszar zakreślony od północy biegiem potoku Cicha Woda, od południa linią wytyczoną w odległości 100 m od środka jezdni ulicy Kościeliskiej, rej.zab.A-266;
 5. Krupówki, kościół p.w. Najświętszej Rodziny, mur., 1877-1896 proj. J. P. Dziekoński i ogrodzenie murowane z pocz. XX w., rej. zab. A-1232;
 6. Krupówki 8, Szkoła Przemysłu Drzewnego, drew., 1883., rej. zab. A-828 [A-1131/M];
 7. Krupówki 10, Muzeum Tatrzańskie, mur., 1913-1922, proj. S. Witkiewicz, F. Mączyński, rej. zab. A-693 [A-1130/M];
 8. Krupówki 11, hotel «Sabała» ( d.«Staszeczkówka»), drew/mur., 1986, rej. zab.A-307 [A-1128/M];
 9. Krupówki 12, «Dworzec Tatrzański», mur., 1903, proj. W. Beringer, rej. zab. A-577 [A-1129/M];
 10. Krupówki 41, d. «Bazar Polski», mur., 1908-1910, proj. F. Mączyński, rej zab. A-1271/M;
 11. Krupówki 50, willa drewniana «Poraj», drew., 1887/1892, proj. F. Kallay, rej. zab. A-576 [A-1127/M];
 12. Krupówki 50b, hotel «Kasprowy Wierch» ( d. Zakład Wodoleczniczy dra B. Chwistka «Hygea» ), 1890-1892, rej. zab. A-738 [A-1108/M];
 13. Krupówki 52, chałupa, drew., k. XIX w., rej. zab. A-534 [A-1126/M];
 14. Krupówki 77, «Willa Ślimak», ( d. «Janina», «Zośka» ), drew., 1903. rej. zab. A–512[A-1154/M].
Pozostałe zabytki ujęte w gminnej ewidencji zabytków miasta Zakopane.


 1. Generała Galicy 1 / Krupówki 28, d. hotel «Centralny», mur., 1906;
 2. Generała Galicy 4, budynek drewniany, ok. 1900;
 3. Generała Galicy 8, kamienica «Kresy», ( d. «Hotel Warszawski» ), mur., 1908;
 4. Jana Pawła II 2, «Organistówka», drew., 1 ćw. XX w.;
 5. Kasprusie 1, budynek mieszkalno — usługowy, drew., ok. 1880;
 6. Kasprusie 2, kamienica, mur., ok. 1939;
 7. Kościeliska 2, budynek mieszkalny, drew., ok. 1900;
 8. Kościeliska 2c, budynek mieszkalny, drew., ok. 1880;
 9. Kościeliska 2d, d. budynek Spółki Handlowej, drew., 1890;
 10. Kościeliska 3, chałupa «Czarna Owca», drew, 1890 (przeniesiona 2003);
 11. Kościeliska 7, budynek d. «Gazduś», mur./ drew., 1942-1943, proj. M. Sulikowski;
 12. Kościuszki Tadeusza 1, d. hotel «Giewont», mur., 1942-44/1955-56, proj. J. Mokrzyński, J. Żórawski, S. Żychoń, A. Górska;
 13. Kościuszki T. 4, Dom Ludowy Związku Górali im F. Pawlicy, mur., 1928-1932;
 14. Kościuszki T. 6, kamienica, mur., ok. 1930;
 15. Kościuszki T. 8, kamienica, mur., ok. 1930;
 16. Kościuszki T. 10, d. hotel «Europejski», mur., 1929, proj. F. Kotoński;
 17. Krupówki 1, d. hotel «Pod Gewontem», drew., ok. 1885;
 18. Krupówki 2, d. Zakłady mięsne, mur., 1942-43;
 19. Krupówki 2a, willa «Wenecja», drew., ok. 1905;
 20. Krupówki 3, kamienica «Pawliców», mur., ok. 1930;
 21. Krupówki 6, d. Internat Szkoły Przemysłu Drzewnego, mur., 1912-13, proj. M. Heitzman;
 22. Krupówki 7, budynek mieszkalny, drew., ok. 1890;
 23. Krupówki 8, kuźnia, mur./drew., 1 ćw. XX w.;
 24. Krupówki 14, kamienica, mur., ok. 1925;
 25. Krupówki 14a, budynek mieszkalny, drew., ok. 1900;
 26. Krupówki 15, willa «Libertówka», drew., ok. 1895;
 27. Krupówki 16, kamienica «Piwoka», mur., ok. 1920;
 28. Krupówki 16a, kamienica, mur., ok. 1920;
 29. Krupówki 17, kamienica «Sterczyńskich», mur., ok. 1920;
 30. Krupówki 20, budynek poczty, mur., 1904-1905/1928 r., proj. E. Wesołowski/ proj. przeb. S. Meyer;
 31. Krupówki 20a, budynek mieszkalny, drew., ok. 1920;
 32. Krupówki 23 / Kościuszki 2, kamienica, Bank Spółdzielczy, mur., 1922;
 33. Krupówki 24, kamienica «Augustynkowej», mur., 1932;
 34. Krupówki 26a budynek mieszkalny, mur., ok. 1925;
 35. Krupówki 27, kamienica Bujaka, mur., ok. 1935;
 36. Krupówki 28, kamienica Leistena, mur., ok. 1900;
 37. Krupówki 28/ gen. Galicy 1, kamienica ( d. hotel «Centralny» ), mur., 1906;
 38. Krupówki 30, d. hotel «Morskie Oko», mur., ok. 1900;
 39. Krupówki 31, kamienica «Podhale», mur., 1938-1942;
 40. Krupówki 34, budynek mieszkalno-usługowy, drew., ok. 1900;
 41. Krupówki 34a, oficyna, mur., ok. 1930;
 42. Krupówki 35, kamienica «Krzyżaka», mur., 1935-1936;
 43. Krupówki 36, kamienica d. «Pałac Mody», mur., 1925-1927, proj. H. Riegelhaupt;
 44. Krupówki 37, kamienica Zwolińskich, mur., 1900, proj. S. Dydek;
 45. Krupówki 38, budynek usługowy, drew, ok. 1895;
 46. Krupówki 39, kamienica Mangla, mur., 1904;
 47. Krupówki 42, kamienica Śmiei, mur., ok. 1930;
 48. Krupówki 43, kamienica «Cukrów», mur., 1928-1929, proj. F. Kotoński;
 49. Krupówki 45, budynek usługowy, drew., ok. 1910;
 50. Krupówki 46, kamienica «Janina», mur., ok. 1930;
 51. Krupówki 50a, d. Łazienki Zakładu Wodoleczniczego «Hygea», drew./ mur., 1892;
 52. Krupówki 51, kamienica «Schabenbecka», mur., ok. 1933-34;
 53. Krupówki 53, kamienica «Fajkosza», mur., ok. 1939-1941;
 54. Krupówki 54, kamienica «Galiców», mur., ok. 1930;
 55. Krupówki 59, budynek usługowy, drew., ok. 1900;
 56. Krupówki 63, budynek mieszkalno-usługowy, drew., ok. 1905;
 57. Krupówki 65, kamienica, mur., ok. 1925;
 58. Krupówki 69, budynek mieszkalno-usługowy, drew., ok. 1895;
 59. Krupówki 73a, budynek mieszkalny, drew., ok. 1935;
 60. Nowotarska 1, budynek mieszkalno — usługowy, drew., ok. 1905;
 61. Ogrodowa 1, willa «Monte», mur., 1925, proj. K. Stryjeński;
 62. Piłsudskiego Józefa 3, chałupa, drew., ok. 1900;
 63. Plac Niepodległości 1, d. restauracja «Jędruś», mur., 1938-1942, proj. J. Kirkor;
 64. Plac Niepodległości 3, budynek mieszkalny, drew., ok. 1910;
 65. Plac Niepodległości 4, budynek mieszkalny, drew., ok. 1905;
 66. Plac Niepodległości 5, budynek mieszkalny, drew., ok. 1910;
 67. Plac Niepodległości 6, d. Szkoła Muzyczna, drew., ok. 1896;
 68. Plac Niepodległości, Pomnik Grunwaldzki, kam., 1910 , proj. W. Brzega;
 69. Staszica Stanisława ks. 11, chałupa w zagrodzie jednobudynkowej, drew., 1 ćw. XX w.;
 70. Staszica S. 13, d Łazienki Miejskie, mur., 1928, proj. E. Wesołowski;
 71. Witkiewicza Stanisława 1, kamienica, mur., ok. 1925;
 72. Zamoyskiego Władysława hr. 2, budynek «Watra», mur., ok. 1930, proj. S. i M. Wimmerowie.


Spis obiektów zabytkowych dostępny tutaj.